Svenska nätverket för handikappforskning: Arbetsgrupper

E-postlänk till kontaktpersonerna inom varje grupp

Grundutbildning

Ingrid Runesson, Ann-Christine Gullacksen och Sven Jarhag


Forskar- och doktorandseminarium

 Inger Berndtsson, Elisabeth Olin, Magnus Tideman, Lennart Sauer, Kim Wickman