Svenska nätverket för handikappforskning, Kalendarium

Evenemang, seminarier, konferenser, mm.

2018

12-15 November

5th​ World Autism Organisation Congress. Houston, USA

2019

8-10 maj

Nordic Network on Disability Research (NNDR) - 15th Research conference. Copenhagen

6-9 augusti

World Congress IASSIDD Glasgow Scotland