Svenska nätverket för handikappforskning: Aktuellt om nätverksmöten

Svenska nätverket för handikappforskning (SNHF) Nationellt nätverksmöte den 11 oktober 2018 i Uppsala

Plats: Uppsala universitet, Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Lokal: Plantskolan, K1:477
Tid: 10:15-15:30
Program:
10:15 Välkommen och kort presentationsrunda

11:00 Om SBU:s (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) uppdrag och aktiviteter inom området funktionshinder och LSS. Susanna Larsson-Tholén, Projektledare och sakkunnig inom område Funktionstillstånd & Funktionshinder

12:15 Lunch

13:15 Fortsatt arbete och innehåll för nätverket, diskussion

14:15 Rapport från NNDR

14:45 Fika

14:45 Planering: Nästa nätverksmöte

15:15 Avslutning

Anmäl er senast 28 september till: cff@cff.uu.se. Ange eventuella allergier

Välkomna!
Centrum för forskning om funktionshinder

Programmet i PDF-format

Hitta till nästa nätverksmöte

Uppsala universitet Segerstedt huset, Dag Hammarskjölds väg 7
Lokal: Plantskolan, K1:477

här finns Segerstedt huset 

karta

Promenad från Centralstationen beräknas ta drygt en kvart.

Busshållplats Segerstedt huset.