Svenska nätverket för handikappforskning: Aktuellt om nätverksmöten

Välkommen till Svenska nätverket för handikappforskning (SNHF) Nationellt nätverksmöte den 2 april 2019 i Jönköping 

Plats: Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping University, Gjuterigatan 5

Lokal: Hc 218

Datum, Tid: 2 april 2019, 10.00-16.15

Program:

10.00-10.20: Introduktion till möte CCD och närvarande deltagare

10.20-11.50: CCD forskningsmiljön & VR projekt PAL, Sangeeta Bagga-Gupta, Ylva Lindberg, Johan Malmqvist, Giulia Messina Dahlberg

11.50-12.00: Aktuellt från NNDR, Kristofer Hansson, Veronica Lövgren

12.00-13.00: Lunch

13.00-13.45: Funktionshinderforskning, FORTE, Claes Möller

13.45-13.55: SNHF, planering Karin Jöreskog

13.55-14.10: Nätverkets organisering, Magnus Tideman

14.10-14.15: Bilda arbetsgrupp kring eventuell remiss av LSS-utredningens betänkande? Barbro Lewin

14.15-14.30: Frukt/kaffe paus

14.30-16.00: CHILD forskningsmiljö, Mats Granlund, Lena Olsson & Staffan Bengtsson

16.00-16.15: Avslutning Karin Jöreskog

Anmäl er senast 15 mars till: cff@cff.uu.se

Ange Eventuella allergier

Program med karta i pdf-format