Svenska nätverket för handikappforskning: Aktuellt om nätverksmöten

Svenska nätverket för handikappforskning (SNHF) Nationellt nätverksmöte den 11 oktober 2018 hölls i Uppsala 

Programmet i PDF-format

Här finns minnesanteckningar från mötet.

Susanna Larsson-Tholén projektledare och sakkunnig inom område Funktionstillstånd & Funktionshinder hos SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) besökte mötet och höll en presentation om SBUs  uppdrag och aktiviteter inom området funktionshinder och LSS. Åhörarkopior från Susannas presentation: Del 1 och Del 2.Nästa möte kommer att hållas i Jönköping, datum för mötet inte klart ännu.