Svenska nätverket för handikappforskning: Arbetsgrupper

E-postlänk till kontaktpersonerna inom varje grupp

Grundutbildning

Ingrid Runesson, Ann-Christine Gullacksen och Sven Jarhag


Forskar- och doktorandseminarium

Inger Berndtsson, Elisabeth Olin, Kim Wickman, Kristofer Hansson, Jens Ineland, Veronica Lövgren, Thomas Strandberg och Hanna Egard