Svenska nätverket för handikappforskning: Aktuellt om nätverksmöten

Nätverksmötet i Malmö

Se inbjudan

Vi välkomnar nu doktorander och disputerade till institutionen för socialt arbete vid Malmö universitetför ett tvådagarsseminarium den 19 och 20 maj 2022 som tidigare meddelats. Se bifogat för mer information.

Hjälp oss gärna att informera doktorander som kan vara intresserade av detta seminarium.

Detta är också en inbjudan till nätverksmöte för SNHF och som kommer att hållas fredag den 20 maj.

Vänliga hälsningar

Kristofer Hansson och Maria Norstedt, socialt arbete vid Malmö universitet

På uppdrag av det nationella nätverket, SNHF

Översiktligt program

Torsdag 19 maj

12:00-12:30 Ankomst, Smörgås, kaffe/te

12:30-13:00 Presentationsrunda av alla deltagare

13:00-13:05 Professor och arbetsterapeut Anders Kottorp, Dekan vid Fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö universitet, hälsar alla välkomna!

13:05-13:45 Föreläsning

Ingrid Runesson, FD i Socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Praktiknära forskning tillsammans med personal och stödanvändare - grund för verksamhets- och ämnesutveckling

14:00-15:00 Sessioner

15:00-15:30 Fika, kaka, kaffe/te

15:30-17:00 Sessioner

18:30 Middag, Vegetarisk buffé

Restaurang Niagara, Norra Neptunigatan 1

Fredag 20 maj

08:30-9:00 Fika, smörgås, frukt, kaffe/te

09:00-09:40 Föreläsning

Niklas Altermark, Docent i statsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Nedskärningspolitik i assistans och sjukförsäkring – kopplat till generell åtstramningspolitik och normer om arbete

09:40-10:00 Fika, kaka, kaffe/te

10:00-12:00 Nätverksmöte SNHF

12:00-13:00 Lunch, Vegetarisk lunchbuffé

13:00-14:30 Sessioner

14:30 Fika, Cookie, frukt, kaffe/te

14:30-15:00 Uppsummering av tvådagarsseminariet

Mellan 13:00-15:00 kommer det finnas en möteslokal för de som är deltagande på nätverksmötet och som vill fortsätta prata.

Minnesanteckningar från tidigare möten

Minnesanteckningar från digitalt nätverksmöte 19 mars 2021

Presentation från SBU, del 1, 19 mars 2021

Presentation från SBU, del 2, 19 mars 2021

Minnesanteckningar, digitalt möte den 24 september 2020 (pdf)

Minnesanteckningar från mötet i Stockholm 24 oktober

Minnesanteckningar från mötet från Jönköping den 2 april 2019:

Presentation Claes Möller

Presentation Mats Granlund

Presentation Lena Olsson

Presentation Staffan Bengtsson

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 11 oktober 2018

 Presentation Susanna Larsson-Tholén, SBU 

Minnesanteckningar från mötet i Karlstad den 5 november 2015

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 16 april 2014

Minnesanteckningar från mötet i Göteborg den 12 november 2014

Presentation Christine Bigby

Minnesanteckningar från mötet i Norrköping den 9 april 2014 

Minnesanteckningar från mötet i Malmö 11 april 2013

Minnesanteckningar från mötet i Umeå november 2013

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 7 november 2012

Minnesanteckningar från mötet i Östersund den 10 november 2011

Minnesanteckningar från mötet i Trollhättan den 12 april 2011

Senast uppdaterad: 2022-04-05