Svenska nätverket för handikappforskning: Aktuellt om nätverksmöten

Att mötas som vanligt i nätverket är svårt i dessa tider. Det är också svårt att veta hur man kan planera framåt. Men vi planerar ändå för några aktiviteter.

Virtuellt möte 24 september

För att hålla kontakten och ha möjlighet att ta upp viktiga frågor för nätverket försöker vi genomföra ett virtuellt nationellt nätverksmöte den 24 september klockan 14-17

Topic: Nationellt nätverksmöte (snhf) kl 14-17

> Time: Sep 24, 2020 02:00 PM Stockholm

> Join Zoom Meeting

> https://uu-se.zoom.us/j/64548325481

> Meeting ID: 645 4832 5481

OBS! Passcode: 774029  behöver anges för att bli insläppt

Preliminär dagordning:

  • Läget vid de olika lärosätena/organisationerna

  • Information om planering av tvådagarsseminariet

  • Övrig information och planering, nätverket

  • Aktuellt vid NNDR

  • Val av valberedning för förslag på svenska ledamöter till NNDRs styrelse

Tvådagarsseminarium 18-19 mars 2021

Arbetsgruppen för tvådagarsseminariet har blivit tvungen att ställa in det planerade mötet i april. Nu arbetar gruppen för att genomföra arrangemanget 18-19 mars 2021 istället, även denna gång i Malmö. En ny inbjudan kommer sändas ut, men notera gärna redan nu tidpunkten.

Nationellt nätverksmöte 18-19 mars 2021

Tvådagarsseminariet kommer i sedvanlig ordning arrangeras tillsammans med ett nationellt nätverksmöte och platsen kommer vara Malmö. Inbjudan till nätverksmötet 18-19 mars 2021 kommer längre fram.

Minnesanteckningar från tidigare möten

Minnesanteckningar från mötet i Stockholm 24 oktober

Presentation 1 från SBU

Presentation 2 från SBU

Presentation 3 från SBU

Minnesanteckningar från mötet från Jönköping den 2 april 2019:

Presentation Claes Möller

Presentation Mats Granlund

Presentation Lena Olsson

Presentation Staffan Bengtsson

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 11 oktober 2018

 Presentation Susanna Larsson-Tholén, SBU 

Minnesanteckningar från mötet i Karlstad den 5 november 2015

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 16 april 2014

Minnesanteckningar från mötet i Göteborg den 12 november 2014

Presentation Christine Bigby

Minnesanteckningar från mötet i Norrköping den 9 april 2014 

Minnesanteckningar från mötet i Malmö 11 april 2013

Minnesanteckningar från mötet i Umeå november 2013

Minnesanteckningar från mötet i Uppsala den 7 november 2012

Minnesanteckningar från mötet i Östersund den 10 november 2011

Minnesanteckningar från mötet i Trollhättan den 12 april 2011