Svenska nätverket för handikappforskning: Kontaktpersoner från olika universitet och högskolor

Alla universitet och högskolor kan ange två forskare inom funktionshindersområdet som kontaktpersoner.  För närvarande finns det kontaktpersoner vid 22 olika lärosäten.

Göteborgs universitet

Universitetslektor Inger Berndtsson Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Professor Elisabeth Olin Institutionen för socialt arbete

Högskolan Dalarna

Lektor Maria Fjellfäldt  Akademin utbildning, hälsa och samhälle

Professor Thomas Strandberg Akademin för utbildning, hälsa och samhälle

Högskolan i Borås

Universitetsadjunkt Anna Norrström Institutionen för pedagogik

Högskolan i Gävle

Universitetslektor Kajsa Jerlinder Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

Högskolan i Halmstad

Professor Magnus Tideman Sektionen för hälsa och samhälle, Handikappvetenskap

Högskolan i Jönköping

Professor Mats Granlund Hälsohögskolan

Högskolan Kristianstad

Biträdande professor Daniel Östlund Fakulteten för lärarutbildning 

Högskolan Väst

Docent Martin Molin Institutionen för individ och samhälle

Universitetslektor Bibbi Ringsby Jansson Institutionen för individ och samhälle

Karlstad universitet

Doktorand Johanna Delvert Institutionen för hälsovetenskaper

Karolinska Institutet

Doktorand Lill Hultman Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle

Kungliga tekniska högskolan

Universitetslektor Kjetil Falkenberg Hansen Medieteknik och intreaktionsdesign

Linköpings universitet

Bitredande professor Henrik Danielsson  Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Professor Dimitris Michailakis  Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 

Linnéuniversitetet

Universitetslektor Kristina Hellberg Institutionen för pedagogik

Universitetslektor  Ulrika Järkestig-Berggren Institutionen för socialt arbete

Luleå tekniska universitet

Universitetslektor Ylva Backman, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Professor Maria Larsson Lund, Institutionen för hälsa teknik och lärande

Lunds universitet

Forskare Niklas Altermark Statsvetenskapliga institutionen

Malmö universitet

Professor Mona Holmqvist Institutionen för skolutveckling och ledarskap

Universitetslektor Per Germundsson Institutionen för socialt arbete

 Marie Cederschiöld Högskola

Adjunkt Hanna Gabrielsson Institutionen för vårdvetenskap

Mälardalens universitet

Doktorand Liv Nordström Akademin för hälsa, vård och välfärd

Lektor Lena Talman Akademin för hälsa, vård och välfärd

Stockholms universitet

Professor Helena Hemmingsson specialpedagogiska institutionen

Professor Simo Vehmas Specialpedagogiska institutionen

Sveriges Lantbruksuniversitet

Doktorand Anna Bengtsson Området  Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi

Umeå universitet

Universitetslektor Veronica Lövgren  Institutionen för socialt arbete 

Universitetslektor Kim Wickman Institutionen för pedagogik 

Uppsala universitet

Universitetslektor Päivi Adolfsson Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Universitetslektor Lars Oestreicher  Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

Örebro universitet

Docent  Lars-Olov Lundqvist Universitetssjukvårdens forskningscentrum


 

Senast uppdaterad: 2022-04-11